Skip navigation

Search results

Showing 16 to 30 of 2436 results

Y proffesiynau

Ar hyn o bryd rydym yn rheoleiddio aelodau 15 proffesiwn

Polisïau

Gwybodaeth am bolisïau'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal, yn cynnwys data, caffael, rhyddid gwybodaeth a’r Gymraeg.

Safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg

Cyflwynir y safonau, mewn termau cyffredinol, sut ydyn ni'n disgwyl i gofrestryddion ymddwyn

Safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg

Cyflwynir y safonau, mewn termau cyffredinol, sut ydyn ni'n disgwyl i gofrestryddion ymddwyn

Medrusrwydd

Dyma'r safonau rydym wedi'i gynhyrchu ar gyfer ymarfer y proffesiynau rydym yn eu rheoleiddio yn ddiogel ac yn effeithiol.

Datblygiad proffesiynol parhaus

DPP yn ystod o weithgareddau dysgu y mae cofrestreion yn cynnal ac yn datblygu trwyddynt drwy gydol eu gyrfa er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i allu ymarfer yn ddiogel, yn effeithiol, ac yn gyfreithiol, o fewn cwmpas eu harfer sy’n newid

Safonau sy’n berthnasol i addysg a hyfforddiant

Y safonau yr ydym yn asesu rhaglenni addysg a hyfforddiant yn eu herbyn.

Yr hyn a wnawn

Rydym yn cadw cofrestr o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal sy'n bodloni ein safonau o ran eu hyfforddiant, eu sgiliau proffesiynol, eu hymddygiad a’u hiechyd.

Top