Skip navigation

Rheoleiddio gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal

Edrych ar ein Cofrestr
Cyfenw neu rif cofrestru Incorrect combination
Dewiswch broffesiwn

Sut ydyn ni’n amddiffyn y cyhoedd

Rydym yn cymeradwyo rhaglenni y mae rhaid i weithwyr proffesiynol eu cwblhau er mwyn cofrestru gyda ni

Rhaglenni addysg

Rydym yn pennu’r safonau ar gyfer y proffesiynau ar ein cofrestr

Gweld ein safonau

Rydym yn gweithredu pan na fydd gweithwyr proffesiynol ar ein cofrestr yn cyrraedd ein safonau

Ddylwn i dynnu sylw at bryder?

Yr Iaith Gymraeg

Rydym wedi ymrwymo i barhau i wella’n darpariaeth yn y Gymraeg ar-lein.

Rydym felly yn cynnig gwefan Gymraeg, sy’n cynnig cynnwys wedi’i gyfieithu lle mae ar gael yn arddull a fformat y wefan Saesneg.

Cynllun Iaith Gymraeg
Cymraeg
Top