Skip navigation

Gwirio’r Gofrestr

I chwilio’r Gofrestr, nodwch gyfenw a phroffesiwn yr unigolyn rydych am wirio ei gofrestriad. Os ydych yn ei wybod, gallwch hefyd edrych ar rif cofrestru'r gweithiwr proffesiynol a dewis y proffesiwn o'r gwymplen.

Cyfenw neu rif cofrestru Incorrect combination
Dewiswch broffesiwn
Top