Skip navigation

DPP

Rhaid i gofrestreion ymgymryd â Datblygiad Proffesiynol Parhaus er mwyn aros yn gofrestredig gyda ni.

Mae datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) yn ystod o weithgareddau dysgu y mae cofrestreion yn cynnal ac yn datblygu trwyddynt drwy gydol eu gyrfa er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i allu ymarfer yn ddiogel, yn effeithiol, ac yn gyfreithiol, o fewn cwmpas eu harfer sy’n newid

Top