Skip navigation

Cysylltwch â ni

Sut mae cysylltu â ni

Cofrestru

Os ydych yn unigolyn cofrestredig a bod gennych ymholiad am ein proses gofrestru dylech gysylltu â'r Adran Gofrestru.

Ffôn. 44 (0)845 300 4472
Ffacs. 44 (0)20 7840 9801


Prif switsfwrdd

Ffôn: 44 (0) 845 300 6184
Ffôn: 44 (0)20 7820 9684


Addasrwydd i Ymarfer

Pe hoffech chi fynegi pryder am weithiwr proffesiynol iechyd a gofal dylech gysylltu â'r Adran Addasrwydd i Ymarfer.

0800 328 4218 (rhif rhadffôn yn y DU)
Ffôn: 44 (0)20 7840 9814
Ffacs: 44 (0)20 7582 4874

 

Fel arall, gallwch ysgrifennu atom yn:

Cyngor Proffesiynau Iechyd & Gofal
Park House
184 Kennington Park Road
Llundain
SE11 4BU

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn ymateb yn Gymraeg o fewn ein hamserlenni gwasanaeth cwsmeriaid.

Health and Care Professions Council

Park House, 184-186 Kennington Park Road

London

SE11 4BU

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 06/11/2018
Top