Skip navigation

Chwiliad Lluosog - Gweithwyr Cofrestredig

Mae hyn yn caniatáu ichi wirio statws cofrestru hyd at 100 o unigolion ar unwaith. Bydd canlyniadau’r chwiliad yn darparu manylion cofrestru’r gweithwyr proffesiynol hynny sydd wedi cofrestru ar y pryd.

Mewnbynnwch hyd at 100 o rifau cofrestru

Cofiwch ddefnyddio rhestr wedi’i gwahanu â choma neu restr wedi’i gwahanu â bwlch

Cofiwch ddefnyddio rhestr wedi’i gwahanu â choma neu restr wedi’i gwahanu â bwlch

Sylwch, dim ond am y rhifau cofrestru hynny sydd â fformat dilys y cynhelir chwiliad.Lle caiff mwy na 100 o rifau cofrestru eu darparu, dim ond am y 100 cyntaf y byddir yn chwilio.

Top