Skip navigation

Rydym yn rheoleiddiwr a’n rôl yw amddiffyn y cyhoedd

Yn ôl y gyfraith, rhaid i bobl fod yn gofrestredig â ni er mwyn gweithio yn unrhyw un o’r 15 proffesiwn iechyd a gofal rydym yn eu rheoleiddio.

Top