Skip navigation

Cofrestr Dros Dro COVID-19

Mewn ymateb i bandemig COVID-19, mae'r HCPC wedi gweithio gyda Llywodraeth y DU i greu cofrestr dros dro COVID-19, o ddwy ran

Ein bwriad wrth wneud hynny yw sicrhau nad oes rhwystrau rheoliadol i'r ddau grŵp canlynol ymarfer dros dro:

Cofrestr Dros Dro COVID-19

Cofrestr dros dro COVID-19 o'r holl gyn-unigolion cofrestredig sydd wedi dadgofrestru yn ystod y tair blynedd diwethaf. Byddwn yn sicrhau nad oes neb yn ymddangos ar y rhestr hon os ydynt wedi bod yn destun pryderon addasrwydd i ymarfer yn y gorffennol.

Cofrestr Dros Dro COVID-19 (Myfyrwyr)

Cofrestr dros dro COVID-19 o fyfyrwyr trydedd flwyddyn ar raglenni a gymeradwywyd gan y DU, sydd wedi cwblhau eu holl leoliadau ymarfer clinigol.

 

Ni chodir unrhyw ffioedd mewn perthynas â chofrestr (iau) dros dro COVID-19.

 

Dadlwythwch Gofrestr (au) Dros Dro COVID-19

 

 

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 21/04/2020
Top